...
Thương (Remix) Masew - Dickson
...
Nàng Thơ Masew
...
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
...
Lửng Lơ Nhiều ca sĩ
...
Tháng 7 Của Anh (Remix) Masew - Rapper Khói
...
...
...
...
Lửng Lơ Nhiều ca sĩ
...
Ex's Hate Me Nhiều ca sĩ
...
...
Con trai cưng Masew - B Ray
...
Bình Minh Tình Yêu Cao Vũ - Masew
...