...
...
Con Đường Của Mưa Khánh Phương
...
...
Đôi Mắt Đò Ngang Khánh Phương
...
Đưa Em Về Kiên Giang Khánh Phương
...
Đợi Em Mãi Rồi Nhiều ca sĩ
...
Tôn Thờ Một Tình Yêu Bằng Cường - Khánh Phương
...
...
Giếng Quê Khánh Phương
...
Hạnh Phúc Là Gì Khánh Phương
...
Khúc Hát Tặng Em Khánh Phương
...
Là Con Trai Thật Tuyệt Khánh Phương
...
Lời Nói Của Thế Gian Khánh Phương
...
Mong Em Luôn Mỉm Cười Khánh Phương
...
Nếu Không Có Anh Ta Khánh Phương