...
Chiều Đồng Quê Ngọc Hân
...
Bến Duyên Lành Ngọc Hân
...
...
Tình Nghèo Có Nhau Ngọc Hân - Trịnh Nam Phương
...
Đêm Tâm Sự Ngọc Hân - Trịnh Nam Phương
...
Người Giàu Cũng Khóc Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hồn Quê Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Nghèo Có Nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đôi Ngả Chia Ly Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Thương Em Anh Giấu Trong Lòng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Kỷ Niệm Nào Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tâm Sự Với Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Vì Trong Nghịch Cảnh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Con Đường Mang Tên Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân