Diễm Thùy - Võ Hoàng Lâm
Cánh Thiệp Đầu Xuân Nhiều Ca Sĩ - Võ Hoàng Lâm
Dù Anh Nghèo Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Lưu Bút Ngày Xanh Võ Hoàng Lâm
Chuyện Tình Người Mang Tên Phượng Hồng Phượng - Võ Hoàng Lâm
Sương Khói Võ Hoàng Lâm
Xuân Đón Con Về Nhiều ca sĩ
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy
Xuân Này Con Sẽ Về Lâm Thái Bảo - Võ Hoàng Lâm
Xót Xa Tình Đầu Võ Hoàng Lâm
Xót Xa Phận Đời Võ Hoàng Lâm
Xin Trả Cho Em Võ Hoàng Lâm - Hoàng Hải (Bolero)
Trường Xưa Tình Lỡ Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa
Tình Xa Tầm Với Võ Hoàng Lâm