...
Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Đường tím bằng lăng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
Chung Vầng Trăng Đợi Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
LK Lại Nhớ Người Yêu Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
Nhớ Người Yêu Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
Sao Nỡ Đành Quên Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
Gửi Trọn Tình Xuân Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
Sao Đổi Ngôi Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
Tình Đẹp Hậu Giang Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
...
Tiếng Nhái Bầu Cao Hoàng Nghi
...
Câu Chuyện Đầu Năm Cao Hoàng Nghi
...
Mấy Nhịp Cầu Tre Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Đừng Nói Xa Nhau Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Bài Ca Tết Cho Em Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông