...
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Trộm Nhìn Nhau Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Trả Lại Em Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Chuyện Buồn Tình Yêu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Ngày đó xa rồi Ngọc Sơn
...
Vì Nghèo Ngọc Sơn - Tuấn Quang
...
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn
...
Đạo Làm Con Dương Ngọc Thái - Ngọc Sơn
...
Lời Em Hứa Ngọc Sơn - Tuấn Quang
...
Giã Từ Ngọc Sơn - Dương Ngọc Hải
...
Tình Bơ Vơ Ngọc Sơn - Hà Thu
...
Yêu Dân Tộc Việt Nam Ngọc Sơn - Quang Long
...
Nước Mắt Mẹ Hiền Ngọc Sơn - Quang Long