Hương Lan - Nguyễn Tâm
Nói Với Người Tình Hương Lan - Ngọc Sơn
Gởi Cố Nhân Đôi Lời Hương Lan - Ngọc Sơn
Nối Lại Tình Xưa Hương Lan - Khánh Bình
Tôi Vẫn Nhớ Hương Lan - Khánh Bình
Kiếp Đam Mê Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Đập Vỡ Cây Đàn Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Tình Cờ Gặp Nhau Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Huyền Thoại Khủn Chưởng Hương Lan - Trúc Hương
Tình xưa Nguyễn Tâm