...
Hãy Trả Lời Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nói với người tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Lý Kéo Chài Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
...
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
...
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Cho vừa lòng em Đoàn Minh
...
Hồi Tưởng Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Hai Đứa Giận Nhau Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Hương Thầm Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Con Đường Mang Tên Em Ngọc Hân - Đoàn Minh
...
Duyên Kiếp Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Nhật Thực Đoàn Minh - Ngọc Hân