...
Nhật Thực Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Đam Mê Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Ai Thương Yêu Em Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Đính Ước Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Kiếp Tằm (New Ver.) Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Phố Đêm Ngọc Hân
...
...
Mèo Hoang Ngọc Hân
...
Khi Không Ngọc Hân
...
Cung Đàn Có Em Ngọc Hân
...
...
Phận Má Hồng Ngọc Hân
...
Bông Điên Điển Ngọc Hân
...
Bông Bí Vàng Ngọc Hân
...