...
...
Nội Tôi Ngọc Hân
...
Hiếu Đạo Ngọc Hân
...
Nợ Duyên Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Về Lại Cần Thơ Ngọc Hân
...
Hoa Tím Lục Bình Ngọc Hân
...
...
...
...
Trả Lại Thời Gian Ngọc Hân - Diễm Hân
...
Chuyến đò quê hương Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Về quê ngoại Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trên mảnh đất tình người Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Ngợi ca quê hương em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trăng về thôn dã Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân