...
Anh Ba Chị Tư Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
34
...
Hãy Trả Lời Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
34
...
Nói với người tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
48
...
Lý Kéo Chài Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
27
...
280
...
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
174
...
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
143
...
171
...
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
418
...
Tình ca trên lúa Kim Thư - Đoàn Minh
658
...
Phố Đêm Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
698
...
Căn Nhà Mộng Ước Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
583
...
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
378
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
997
...
Thuyền Hoa Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
767