...
Phố Đêm Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
...
Căn Nhà Mộng Ước Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
...
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Thuyền Hoa Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Ăn Năn Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Cho Vừa Lòng Em Đoàn Minh
...
Thuyền Hoa Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Yêu Cái Mặn Mà Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Tình Nhỏ Mau Quên Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Bao Giờ Em Quên Ngọc Hân - Đoàn Minh
...
Hai Đứa Giận Nhau Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Hương Thầm Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Con Đường Mang Tên Em Ngọc Hân - Đoàn Minh
...
Duyên Kiếp Đoàn Minh - Ngọc Hân