...
Tiễn Một Người Đi Dương Ngọc Thái
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
...
Yêu Một Mình Dương Ngọc Thái
...
Thương Em Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
...
Gái quê Dương Ngọc Thái
...
Nước mắt mẹ hiền Dương Ngọc Thái
...
Người Chồng Xa Xứ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Không đánh mà đau Dương Ngọc Thái
...
Tình Thắm Duyên Quê Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Tuyết Lạnh Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Đêm Tóc Rối Dương Ngọc Thái
...
Phút Cuối Dương Ngọc Thái
...
Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái