Trường Giang - Anh Vũ
Miền Trung là số một Trường Giang - Đông Phương Tường
Cứ Ngủ Say Anh Vũ - Dương Hoàng Yến
Đêm Cô Đơn Anh Vũ - Dương Hoàng Yến
Miền Trung Number 1 Trường Giang - Đông Phương Tường
Chuyến đò không em Bích Thảo - Anh Vũ
Lý ngựa ô Bích Thảo - Anh Vũ