...
Nếu Em Đừng Hẹn Trương Phi Hùng
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trương Phi Hùng
...
Nhịp Cầu Tri Âm Trương Phi Hùng
...
Định Mệnh Trương Phi Hùng
...
Đường Tím Bằng Lăng Trương Phi Hùng
...
Ăn Năn Trương Phi Hùng
...
Ga Chiều Phố Nhỏ Trương Phi Hùng
...
Lệ Đời Trương Phi Hùng
...
Điệu Lý Cây Bần Trương Phi Hùng
...
Lên Bờ Xuống Ruộng Trương Phi Hùng
...
Tạm Biệt Miền Trung Ơi Trương Phi Hùng
...
Tiền Là Cát Bụi Trương Phi Hùng
...
Tình Quê Hương Tôi Trương Phi Hùng
...
Cô Sáu Bạc Liêu Trương Phi Hùng
...
Cơn Mưa Vô Tâm Trương Phi Hùng