...
Cơn Mưa Vô Tâm Trương Phi Hùng
...
Màu Xác Phượng Rơi Trường Sơn (Fm Band) - Trương Phi Hùng
...
Điệu Buồn Trên Sông Trương Phi Hùng
...
Lk Áo Mới Cà Mau Trương Phi Hùng
...
Cầu Tre Kỷ Niệm Trương Phi Hùng
...
Em Về Với Người Trương Phi Hùng
...
Con Đường Mang Tên Em Trương Phi Hùng
...
Chuyện Ngày Cuối Năm Trương Phi Hùng
...
Lá Diêu Bông Trương Phi Hùng
...
Biết nói gì đây Trương Phi Hùng
...
Cánh Thiệp Đầu Xuân Trương Phi Hùng
...
Tà Áo Cưới Trương Phi Hùng
...
Được Tin Em Lấy Chồng Trương Phi Hùng
...
Thương Về Miền Trung Trương Phi Hùng
...
Thành Phố Buồn Trương Phi Hùng