Dế Choắt
Lonely Đêm Dần Phai Uyên Pím - Dế Choắt
Tim Vỡ Uyên Pím - Dế Choắt
COVIDIXA Dế Choắt
Ngày Mai Dế Choắt - Bệt Band
Quái Vật Không Tên Cao Bá Hưng - Dế Choắt
Sài Gòn Lâu Phai Dế Choắt - anh Hạ