...
Bê Rồi Ông Cố Ơi Huỳnh James
...
Sống Nhây Huỳnh James
...
Quăng tao cái boong Pjnboys - Huỳnh James
...
Dân Chơi Tỉnh Lẻ Pjnboys - Huỳnh James
...
Đời Mà Huỳnh James
...
Đồng Tiền Và Quyền Lực Pjnboys - Huỳnh James
...
Good Time Huỳnh James
...
Mơ Đi Bay Pjnboys - Huỳnh James
...
Nghe Không Em Huỳnh James
...
Thập Tam Muội Pjnboys - Huỳnh James