...
Nhớ Ơn Thầy Cô Hồ Quang Hiếu
...
Chỉ Riêng Mình Ta Hồ Quang Hiếu
...
Chia Tay Tuổi Học Trò Hồ Quang Hiếu
...
Chúc Tết Nhiều ca sĩ
...
Chuyện Tình Không Suy Tư Hồ Quang Hiếu
...
Đừng Từ Bỏ Ước Mơ Hồ Quang Hiếu
...
Con Xin Sám Hối Hồ Quang Hiếu
...
Giấc Mơ Lạnh Hồ Quang Hiếu
...
Làm Những Gì Mình Thích Hồ Quang Hiếu
...
Anh Say Quá Beat Hồ Quang Hiếu - RTee
...
Đêm Nay Anh Thấy Cô Đơn Hồ Quang Hiếu
...
Con Trai Thời Nay Hồ Quang Hiếu
...
Mambo Italiano Hồ Quang Hiếu
...
Một Tình Yêu Đúng Nghĩa Hồ Quang Hiếu
...
Qua Đi Lặng Lẽ Hồ Quang Hiếu