Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Khúc Ca Tạ Ơn Linh Mục Nguyễn Sang
Trước bàn thờ Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang
Tình yêu thiên chúa Linh Mục Nguyễn Sang
Tâm tình ca ver 3 Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Niềm phó thác Linh Mục Nguyễn Sang
Luật yêu thương Linh Mục Nguyễn Sang
Diễm tình ca Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang
Đây lòng Chúa Linh Mục Nguyễn Sang
Bao la tình chúa Linh Mục Nguyễn Sang
Phút thiêng liêng Linh Mục Nguyễn Sang
Cầu cho mẹ cha 9 Linh Mục Nguyễn Sang
Ướt Mi Khánh Ly
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đau đầu

Isaac

02
03
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

04
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

05
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

06
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

07
09
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

12
Đến với nhau là sai

Noo Phước Thịnh

13
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

02
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

04
Đau đầu

Isaac

05
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

06
07
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

08
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

09
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

12
Anh Đổ Rồi Đấy

Trọng Hiếu

14