...
Jingle Bells Mây Trắng
...
...
Hãy Nói Yêu Em Mây Trắng
...
Hạnh Phúc Tan Vỡ Mây Trắng
...
...
Ghét Anh Mây Trắng
...
...
...
Dành Cho Anh Mây Trắng
...
Chắc Anh Có Yêu Em Mây Trắng - Phạm Khánh Hưng
...
Ánh Mắt Của Mẹ Mây Trắng
...
Yêu Người Không Nên Yêu Đăng Khôi - Mây Trắng
...
Sai Từ Khi Bắt Đầu Mây Trắng - Nachi Khang
...
...