Phạm Khánh Hưng

Chắc Anh Có Yêu Em Mây Trắng - Phạm Khánh Hưng
Vì Ngày Đó Phạm Khánh Hưng
Bánh Xe Lãng Tử Phạm Khánh Hưng
Mơ Hoa Phạm Khánh Hưng
Xin Còn Gọi Tên Nhau Phạm Khánh Hưng
Khong can phai hua dau em Phạm Khánh Hưng
Khi Con Tim Len Tieng Phạm Khánh Hưng
Mùa Đông Vắng Em Phạm Khánh Hưng
Người vội ra đi Phạm Khánh Hưng
Giáng ngọc Phạm Khánh Hưng
Bản tình cuối Phạm Khánh Hưng
Nguoi ra di vi dau Phạm Khánh Hưng
Mồ Côi Phạm Khánh Hưng