Cao Tùng Anh - Linh Na

Thằng Tàu Lai Remix Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
Pikachu Là Em Cao Tùng Anh - Linh Na
Yêu Em Bằng Lý Trí Cao Tùng Anh - Linh Na
Tình Yêu Khép Lại (Remix) Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
Thói Quen Của Anh (Remix) Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
Tường Vi Trắng Cao Tùng Anh
Vì Anh Thích Cao Tùng Anh
Dáng Em (New Ver.) Cao Tùng Anh
Về Nhà Anh Đi Cao Tùng Anh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10