...
Khi Đã Yêu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Hương Thầm Nhiều ca sĩ
...
...
...
Hai Vì Sao Lạc Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Hai Lối Mộng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
...
Giọt Lệ Sầu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
...
...
Chiều Sân Ga Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
...
Buồn Trong Kỷ Niệm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
Bà Năm Ngọc Sơn
...
Anh Hãy Về Đi Nhiều ca sĩ