Dương Triệu Vũ
Masup Dối - Thị Phi Dương Triệu Vũ
95
LK Gặp nhau làm ngơ Dương Triệu Vũ
400
Đời tôi cô đơn Dương Triệu Vũ
280
175
Dư Âm - Dương Triệu Vũ Dương Triệu Vũ
159
Tạ Tình- Dương Triệu Vũ Dương Triệu Vũ
137
Người yêu cô đơn Dương Triệu Vũ
130
Đoạn cuối tình yêu Dương Triệu Vũ
126
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

01
Éo le cuộc tình

Dương Ngọc Thái

02
A Better Day

Lương Gia Huy

05
Chiếc Khăn Gió Ấm

Khánh Phương

06
Dằm Trong Tim

Lương Bích Hữu

07
Hai Ba Năm

Phạm Trưởng

08
Cầu Vồng Khuyết

Tuấn Hưng

09
Ngồi bên em

Phan Đinh Tùng

11
Chỉ yêu mình em

Châu Khải Phong

12
Trang giấy trắng

Phạm Trưởng

14