Hồ Anh Dũng
Bài Hát Cho Rose Hồ Anh Dũng
Hãy Quên Đi Hồ Anh Dũng
Em Ra Đi Hồ Anh Dũng
Anh Về Đâu Hồ Anh Dũng
Tình Chết Hồ Anh Dũng
Tôi Trách Tôi Hồ Anh Dũng - Yến Quỳnh
Tôi trách tôi Hồ Anh Dũng - Yến Quỳnh
Ánh Trăng Bên Thềm Hồ Anh Dũng - Vi Nhạn Ngọc
Freedom Hồ Anh Dũng