...
Hoa Hồng Dại Binz - V.A
...
Đắng Binz
...
...
Lạc Binz - V.A
...
Buông Binz
...
Mẹ Ơi Đừng Lo Orange - Superbrothers
...
...
Tết này con về Binz - Isaac Thái
...
Bâng khuâng rap ver JustaTee - Binz
...
Bâng Khuâng (Rap Ver.) JustaTee - Binz
...
Crying over you JustaTee - Binz