...
Người Tình Không Đến Dương Hồng Loan
...
Nói Với Người Tình Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Con Đường Mang Tên Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Bà Bảy Bán Bánh Bèo Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
...
13 Miền Sông Nước Nhiều ca sĩ
...
Gửi vào kỷ niệm Dương Hồng Loan
...
Đường Về Khuya Dương Hồng Loan
...
Bông Bí Vàng Dương Hồng Loan
...
Xa Vắng Dương Hồng Loan
...
Tình Là Chi Dương Hồng Loan
...
Ơn Chị Dương Hồng Loan - Văn Hương
...
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Quảng Ngãi Ta Về Dương Hồng Loan
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Phiên Chợ Sông Lê Sang - Dương Hồng Loan