Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên

Ai Cho Tôi Tình Yêu Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
LK Chỉ có bạn bè thôi Quốc Vũ - Hồng Quyên
LK Xuân Nhiều ca sĩ
Cõi nhớ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Chuyến đò không em Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Bài Ca Kỉ Niệm Lưu Chí Vỹ - Châu Ngọc Linh
Lk Hit Lưu Chí Vỹ
LK Tuổi Học Trò, Trường Cũ Tình Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
LK Phượng Buồn Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07