Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên

Tình Thắm Duyên Quê Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
Hai Lối Mộng Vũ Duy - Hồng Quyên
Gõ Cửa Trái Tim Hồng Quyên - Puol Lê
Đêm Tâm Sự 1975 Ân Thiên Vỹ - Hồng Quyên
Thương em Trần Xuân - Hồng Quyên
Mùa Xuân Cưới Em Khánh Bình - Hồng Quyên
Đôi Mắt Người Xưa Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Duyên Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Nói với người tình Lâm Hùng - Hồng Quyên
Qua Cơn Mê Khánh Bình - Hồng Quyên