...
Duyên Quê Lưu Chí Vỹ - Mai Lệ Quyên
...
Duyên Nợ Kiếp Nào Lưu Chí Vỹ - Đinh Thiên Hương
...
Mùa Xuân Cưới Em Lưu Chí Vỹ - Mai Lệ Quyên
...
Ai Giàu Ba Họ Ai Khó Ba Đời Lưu Chí Vỹ - Huỳnh Tuấn Sang
...
...
Linh hồn tượng đá Lưu Chí Vỹ
...
Túy Ca Lưu Chí Vỹ
...
Những lời này cho em Lưu Chí Vỹ
...
Tình như mây khói Lưu Chí Vỹ
...
...
Trách thân đa tình Lưu Chí Vỹ
...
Tình Cha Lưu Chí Vỹ
...
Cà na kỷ niệm Lưu Chí Vỹ
...
Chuyện tình người con gái hái sầu riêng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Đèn Khuya Lưu Chí Vỹ