...
Tình như mây khói Lưu Chí Vỹ
...
...
Trách thân đa tình Lưu Chí Vỹ
...
Tình Cha Lưu Chí Vỹ
...
Cà na kỷ niệm Lưu Chí Vỹ
...
Chuyện tình người con gái hái sầu riêng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Đèn Khuya Lưu Chí Vỹ
...
LK Nàng Xuân Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Chỉ Còn Lại Niềm Đau Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Gió Đưa Ngan Ngát Hương Dừa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Lệ đời remix Lưu Chí Vỹ
...
Cô Hàng Xóm (Remix) Lưu Chí Vỹ
...
...
Đành Phụ Tình Nhau Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
...
Ngày Xưa Anh Nói Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan