...
Đêm Lao Xao (Ver. 2) Phương Thanh
...
Nếu Như (Ver. 2) Phương Thanh
...
Phận gái thuyền quyên Phương Thanh - Mai Tuấn
...
...
Tình Băng Giá Phương Thanh - Hoàng Dũng
...
Tình Duyên Đầu Năm Phương Thanh - Nhật Hào
...
Tin Đồn Phương Thanh - Hoàng Dũng
...
Hoàng Hôn Tháng Tám Phương Thanh
...
...
Mất Nhau Rồi Đan Trường - Phương Thanh
...
Cafe 1 mình Phương Thanh
...
LK Dạ Khúc Buồn Phương Thanh
...
...
Ngày Mới Phương Thanh
...
Nửa Trái Tim Phương Thanh