Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
Ta Đã Từng Yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Đổ Xiêu Trần Xuân
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Xuân - Hồng Quyên
Đò Qua Bến Sông Trần Xuân - Hồng Quyên
Giận Em Trần Xuân
Dấu Yêu Trần Xuân
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Trần Xuân