...
Em Yêu Anh Yêu Luôn Người Ta Yuki Huy Nam - Trương Y Du
...
...
Ta Say Ta Bay Yuki Huy Nam
...
...
...
Ai Đúng Ai Sai Yuki Huy Nam
...
Yêu lầm người không yêu Yuki Huy Nam - Trúc Chi
...
...
Sorry Em Đi Về Đi Yuki Huy Nam - Lâm Temboys
...
Chợt Suy Nghĩ Về Một Nửa Yuki Huy Nam - Lâm Temboys
...
Khóc Cho Người Ở Lại Yuki Huy Nam - Lâm Temboys
...
...
...
Anh Biết Anh Là Ai Yuki Huy Nam
...