Đào Phi Dương
Cũng Bởi Do Tiền Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
Tiền Nhiều ca sĩ
Con Đường Mang Tên Em Vân Anh - Đào Phi Dương
Gõ Cửa Trái Tim Đào Phi Dương - Kim Phượng
Ngưu Lang Chức Nữ Đào Phi Dương - Việt Trinh
Thành Phố Buồn Kim Yến - Đào Phi Dương
Ba Ơi Đào Phi Dương
Tôi Bước Vào Yêu Đào Phi Dương
Tình Buồn Bolero Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
Nhớ Người Yêu Đào Phi Dương