...
Xuân Về Con Cũng Về Nhiều ca sĩ
...
Làm Gì Phải Hốt Hoàng Thùy Linh - JustaTee
...
Fall In Love Hoàng Thùy Linh - Kimmese
...
Một Thuở Yêu Người Lam Trường - Thanh Thảo
...
Chia Tay Trong Mưa Lam Trường
...
...
Như Vậy Nhé Nhiều ca sĩ
...
Nếu Nhiều ca sĩ
...
...
...
Đừng Có Mơ Erik (ST.319)
...
Định Mệnh Lam Trường - Uyên Trang
...
Mình Chia Tay Đi Erik (ST.319)
...
Anh Chàng Răng Sún Phan Đinh Tùng - Tóc Tiên
...
Ánh Nắng Của Anh Erik (ST.319)