Sơn Hạ - Tuấn Khương
Ông Nội Ơi Nhiều ca sĩ
Trăng Về Thôn Dã Tuấn Khương - My Tinh
Hai Trái Tim Vàng Tuấn Khương - Giang Tuyet
Làm Dâu Xứ Lạ Hoài Thu - Tuấn Khương
Tuổi Học Trò Tuấn Khương
Liên Khúc 3 Nhiều ca sĩ
Đêm Tạ Từ Sơn Hạ - Tuấn Khương
Buồn Làm Chi Em Ơi Tuấn Khương
Xuân Xa Xứ Thanh Vinh - Sơn Hạ
Tết Việt Nam Sơn Hạ - Đỗ Minh Quân
Xuân Sau Con Sẽ Về Beat Thùy Dương - Tuấn Khương