...
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
...
...
Ngày đó xa rồi Ngọc Sơn
...
Không Đánh Mà Đau - Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
...
Mười năm tình cũ Dương Ngọc Thái
...
Nửa đêm ngoài phố Dương Ngọc Thái
...
Vì Nghèo Ngọc Sơn - Tuấn Quang
...
Quảng Ngãi Ta Về Dương Ngọc Thái
...
Bần Dương Ngọc Thái
...
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn
...
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái
...
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh
...
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Bản Tình Cuối Dương Ngọc Thái - Lương Gia Huy
...
Nhớ Mẹ Dương Ngọc Thái - Hương Lan