...
Đường Về Khuya Dương Hồng Loan
...
Xa Vắng Dương Hồng Loan
...
Tình Là Chi Dương Hồng Loan
...
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Quảng Ngãi Ta Về Dương Hồng Loan
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Phiên Chợ Sông Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Nỗi Nhớ Cha Dương Hồng Loan
...
Chiều Sân Ga Dương Hồng Loan
...
Mãi Tìm Nhau Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Trang Nhật Ký Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
...
Sau Lần Hẹn Cuối Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Xin Trả Cho Em Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Bích Thảo - Dương Hồng Loan
...
Đám Cưới Trên Đường Quê Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan