Đoàn Minh - Ngọc Hân

Tình em Tháp Mười Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Gợi nhớ quê hương Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Bài ca đất phương nam Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Trên dòng sông nhỏ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đau xót lý chim quyên Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Anh ở đầu sông em cuối sông Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hành trình trên đất phù sa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Về miền tây Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chiếc xuồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Quê hương ba miền Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đời Ta Có Duyên Không Nợ Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Thề Non Hẹn Biển Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Cô Hàng Xóm Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
LK Sến Nhảy Cha Cha Cha 01 Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10