...
Người Tình Không Đến Ngọc Hân - Khánh Bình
...
Phận Bạc Ngọc Hân - Khánh Bình
...
Chỉ Có Bạn Bè Thôi Nhiều ca sĩ
...
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Hương tóc mạ non Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Vu lan nhớ mẹ Ngọc Hân
...
Linh Hồn Tượng Đá Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Thương Tình Nhân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chuyện Ba Người Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Con Cò Trắng Ngọc Hân
...
Nhạt Nắng Ngọc Hân
...