...
...
...
Chiều Sân Ga Cẩm Loan
...
Chiều Bên Đồi Sim Kha Thi - Cẩm Loan
...
Câu Hỏi Tình Yêu Nam Cường - Cẩm Loan
...
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Quỳnh Như - Kha Thi
...
Giận Hờn Kha Thi - Cẩm Loan
...
Mùa xuân xôn xao Cẩm Loan
...
...
Thói Đời Cẩm Loan
...
...
...
Nỗi Nhớ Cha Cẩm Loan
...
Nhật Thực Cẩm Loan
...