Đăng Nguyên

Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Sa mưa giông Đăng Nguyên
Liên Khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Liên Khúc Tuổi Học Trò Đăng Nguyên - Thanh Linh
LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
LK Mưa Rừng Đăng Nguyên
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
LK Thân Phận Đăng Nguyên