Đăng Nguyên

LK Mưa Trên Biển Vắng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Đồi Thông Hai Mộ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Chuyện vườn sầu riêng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Đăng Nguyên - Lâm Minh Thảo
Mùa Xuân Xa Quê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Tết Miền Tây Đăng Nguyên
Tết Miền Tây Tốp ca - Đăng Nguyên
Em cứ đi đi Đăng Nguyên
Hai chuyến tàu đêm Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07