...
Ngày Đá Đơm Bông Dương Hồng Loan
...
Nhật Ký Của Hai Đứa Mình Dương Hồng Loan
...
Trang Nhật Ký Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
...
Còn Mãi Tình Anh Dương Hồng Loan
...
Tình Rơi Theo Ngàn Lá Dương Hồng Loan
...
...
Xin Trả Lại Thời Gian Dương Hồng Loan
...
Mùa Xuân Xôn Xao Dương Hồng Loan
...
Tết Lì Xì Dương Hồng Loan
...
Nói Với Người Tình Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Anh Thương Cô Út Đưa Đò Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Mười sáu mười tám Dương Hồng Loan
...
Bolero tình yêu Dương Hồng Loan
...
Mối tình đầu tiên Dương Hồng Loan
...
Nhớ người tình xa Dương Hồng Loan