...
Kiếp Nghèo Ân Thiên Vỹ
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Ân Thiên Vỹ
...
Thu Ca Ân Thiên Vỹ
...
Xa Vắng Ân Thiên Vỹ
...
Nếu Một Ngày Ân Thiên Vỹ
...
Bài Tango Dĩ Vãng Ân Thiên Vỹ
...
LK Tình Nghèo Có Nhau - Mộng Ước Đôi Ta Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
LK Lối Thu Xưa - Hoa Nở Về Đêm Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
...
LK Ai Khổ Vì Ai - Giờ Xa Lắm Rồi Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
LK Phận Bạc - Tội Tình Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Trả hết ân tình Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Tình theo bến đỗ Lý Diệu Linh - Chế Khanh
...
Đành lòng sao anh Lý Diệu Linh
...
Thuc te tinh doi Lý Diệu Linh - Đặng Trí Trung
...
Chuyện một người đi Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh