...
Mười Sáu Mười Tám Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
...
Cho Tình Yêu Chúng Mình Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
...
...
Anh Là Gì Trong Trái Tim Em Bằng Cường - Quỳnh Như
...
...
...
...
...
Thương Chị Quỳnh Như
...
...
Đom Đóm Quỳnh Như
...
Đêm Tái Ngộ Quỳnh Như
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Tùng Anh - Hiền Thục
...
Cô Bé Ngày Xưa Tùng Anh
...