...
Bèo Dạt Mây Trôi Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
Trống cơm Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
Tình Một Đêm (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
...
...
...
I Love You (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
...
...
Vì Khi Đã Yêu (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
...
Vợ Yêu (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
...
...
...
...
Buồn Của Anh (Cover) Vũ Duy Khánh
...
Chia Tay Vì Quá Hiểu Vũ Duy Khánh
...
Vợ yêu Vũ Duy Khánh - Khắc Anh