...
Bèo Dạt Mây Trôi (Remix) Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
Trống Cơm (Remix) Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
...
Khoc Acoustic Ver Vũ Duy Khánh
...
Đau (Acoustic Ver.) Vũ Duy Khánh
...
Buồn (Acoustic Ver.) Vũ Duy Khánh
...
...
...
Kết thúc lâu rồi Vũ Duy Khánh
...
...
...
...
...
Nụ cười hạnh phúc Vũ Duy Khánh
...
Ta Đã Từng (Remix) Vũ Duy Khánh