...
Biển Tình Khưu Huy Vũ
...
Hai Chuyến Tàu Đêm Khưu Huy Vũ
...
Tình Dại Khờ Khưu Huy Vũ
...
Người Yêu Cô Đơn Khưu Huy Vũ
...
Hương tóc mạ non Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tội tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
...
Ngày Đó Xa Rồi Khưu Huy Vũ
...
...
Linh Hồn Tượng Đá Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Thương Tình Nhân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đưa Em Vào Hạ Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
...
Cô Đơn Một Vì Sao (Remix) Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong